+359 2 806 59 01
Follow us:

Лични застраховки

Личните застраховки гарантират спокойствие чрез грижа за важните неща в живота - от здравето, сигурността и поддържането на стандарта на живот до дома и автомобила. Ще Ви помогнем, като потърсим най-подходящото покритие и Ви предложим решение, което отговаря на Вашия бюджет и стил на живот

За автомобила

Гражданска отговорност: Задължителна застраховка

Застраховка Гражданска Отговорност е задължителна за всички собственици и ползватели на моторно-превозни средства. Застраховката се сключва, за да обезщети имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица – в това число на всички участници в движението по пътищата на страната

Застраховани лица

са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание

За трети лица

се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди

Застраховката се сключва с покритие за територията на България или с разширено покритие за територията на Европейския съюз. Застраховката може да се сключи както еднократно за една година, така и разсрочено.

При сключване на застраховка ГО заедно с Каско или друг вид застраховка в една и съща застрахователна компания, може да ползвате допълнителна отстъпка от премията

Каско

Застраховка Автокаско е доброволна, но е абсолютна необходимост за всички собственици на моторни превозни средства. Ще бъдете обезщетени за имуществени вреди по превозното средство от случайната проява на някой от застрахованите рискове описани в застрахователната полица. Най-често разпространените покрития са Пълно Каско, Частично Каско и Кражба. В какво се състои разликата:

 • Пълно Каско: Кражба, Грабеж, ПТП, Пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия
 • Частично Каско - ПТП, Пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия
 • Покритие само за риска Кражба – Кражба на превозното средство

Застраховката

се сключва с покритие за територията на България или с разширено покритие за територията на Европейския съюз

Застрахователната стойност

на превозното средство се определя от застрахователя, като застрахователната премия е процент от нея и зависи от избрания начин на ликвидация на възникналите в последствие щети

За да сключите застраховка Автокаско

Автоасистанс за България или за чужбина

Дори и с най-добре поддържания автомобил може да Ви се случи произшествие, както в България така и извън нашата страна. За да си спестите излишни притеснения и непредвидени разходи може да сключите застраховка Автоасистанс, във вариант, който Ви е необходим – за територията на страната или за чужбина. Срещу малка годишна сума получавате специализирани услуги и съдействие в случай на ПТП, неизправност или кражба на Вашия автомобил

Покрития при застраховка Асистанс в България

 • Разходи за транспортиране до център за спешна медицинска помощ
 • Разходи за репатриране
 • Разходи за транспортиране от мястото на събитието до най-близкото населено място и за резервиране на билети за обществен транспорт
 • Разходи за неотложна медицинска помощ вследствие на ПТП
 • Разходи за транспортиране на МПС до автосервиз

Покрития при застраховка Асистанс за чужбина

 • Разходи за транспортиране на МПС до най-близкия сервиз
 • Разходи за доставката на необходимите за ремонта части
 • Разходи за настаняване в хотел
 • Разходи за паркинг на неизправното МПС
 • Разходи за пътна помощ
 • Разходи за транспорт (в случай на пострадали пътници)

За сключване на полицата

За дома

Застраховка на дома е малък, но в много случаи отлаган разход. Това често се установява със съжаление, когато природно бедствие порази жилището, обзавеждането, вещите и възстановяването им изисква значителни суми

Обект на застраховката е

Вашето недвижимо и движимо имущество – обзавеждане, бяла и черна техника

Покрити рискове:

пожар, природни бедствия, земетресение, експлозия, късо съединение, ВиК авария, кражба, гражданска отговорност към трети лица, загуба на доход от наем и др.

Застраховката се сключва с покритие за територията на България

Със застраховка Имущество гарантирате сигурността на Вашия дом, както и възстановяване на разходи, свързани с щети на електронно оборудване. Когато имуществото е ипотекирано, полицата се сключва в полза на банката-кредитор

За да сключите застраховка Имущество

При пътуване, почивка, спорт

Застраховка "Помощ при пътуване - медицински разноски" Ви осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт и лекарства, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя Ви в чужбина. Покриват се разноските за пълния обем от медицински услуги, наложени в резултат на злополука или внезапно заболяване

Покрити рискове:

 • Отмяна на полет
 • Загуба на багаж
 • Медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация
 • Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки
 • Спешно стоматологично лечение
 • Спешно евакуиране и спасителни операции
 • Правна помощ
 • Посещение на роднина по права линия в случай на хоспитализация на Застрахования
 • Репатриране на малолетни в случай на хоспитализация на Застрахования

За да сключите застраховка Помощ при пътуване в чужбина

Последни новини

 • Защитен Дом: 4.08.2017 г.

  ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специа...

 • Промоция на ЗАД Армеец: 10.12.2015 г.

  ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защ...

© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.