1461 1420 1756 1839 1882 1964 1271 1217 1965 1259 1958 1823 1629 1574 1193 1461 1770 1712 1052 1864 1610 1514 1773 1730 1095 1920 1168 1623 1117 1085 1499 1964 1429 1795 1226 1416 1487 1717 1662 1996 1435 1812 1657 1401 1630 1084 1034 1398 1725 1945 1853 1787 1290 1599 1951 1711 1509 1990 1956 1941 1878 1715 1074 1375 1306 1750 1680 1498 1040 1924 1691 1377 1155 1366 1758 1696 1333 1548 1523 1206 1242 1989 1492 1894 1583 1524 1450 1473 1267 1717 1145 1661 1824 1886 1131 1175 1046 1297 1650 Застраховки - iCARD Insurance Broker
+359 2 806 59 01
Follow us:

Лични застраховки

Личните застраховки гарантират спокойствие чрез грижа за важните неща в живота - от здравето, сигурността и поддържането на стандарта на живот до дома и автомобила. Ще Ви помогнем, като потърсим най-подходящото покритие и Ви предложим решение, което отговаря на Вашия бюджет и стил на живот

За автомобила

Гражданска отговорност: Задължителна застраховка

Застраховка Гражданска Отговорност е задължителна за всички собственици и ползватели на моторно-превозни средства. Застраховката се сключва, за да обезщети имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица – в това число на всички участници в движението по пътищата на страната

Застраховани лица

са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание

За трети лица

се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди

Застраховката се сключва с покритие за територията на България или с разширено покритие за територията на Европейския съюз. Застраховката може да се сключи както еднократно за една година, така и разсрочено.

При сключване на застраховка ГО заедно с Каско или друг вид застраховка в една и съща застрахователна компания, може да ползвате допълнителна отстъпка от премията

Каско

Застраховка Автокаско е доброволна, но е абсолютна необходимост за всички собственици на моторни превозни средства. Ще бъдете обезщетени за имуществени вреди по превозното средство от случайната проява на някой от застрахованите рискове описани в застрахователната полица. Най-често разпространените покрития са Пълно Каско, Частично Каско и Кражба. В какво се състои разликата:

 • Пълно Каско: Кражба, Грабеж, ПТП, Пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия
 • Частично Каско - ПТП, Пожар, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия
 • Покритие само за риска Кражба – Кражба на превозното средство

Застраховката

се сключва с покритие за територията на България или с разширено покритие за територията на Европейския съюз

Застрахователната стойност

на превозното средство се определя от застрахователя, като застрахователната премия е процент от нея и зависи от избрания начин на ликвидация на възникналите в последствие щети

За да сключите застраховка Автокаско

Автоасистанс за България или за чужбина

Дори и с най-добре поддържания автомобил може да Ви се случи произшествие, както в България така и извън нашата страна. За да си спестите излишни притеснения и непредвидени разходи може да сключите застраховка Автоасистанс, във вариант, който Ви е необходим – за територията на страната или за чужбина. Срещу малка годишна сума получавате специализирани услуги и съдействие в случай на ПТП, неизправност или кражба на Вашия автомобил

Покрития при застраховка Асистанс в България

 • Разходи за транспортиране до център за спешна медицинска помощ
 • Разходи за репатриране
 • Разходи за транспортиране от мястото на събитието до най-близкото населено място и за резервиране на билети за обществен транспорт
 • Разходи за неотложна медицинска помощ вследствие на ПТП
 • Разходи за транспортиране на МПС до автосервиз

Покрития при застраховка Асистанс за чужбина

 • Разходи за транспортиране на МПС до най-близкия сервиз
 • Разходи за доставката на необходимите за ремонта части
 • Разходи за настаняване в хотел
 • Разходи за паркинг на неизправното МПС
 • Разходи за пътна помощ
 • Разходи за транспорт (в случай на пострадали пътници)

За сключване на полицата

За дома

Застраховка на дома е малък, но в много случаи отлаган разход. Това често се установява със съжаление, когато природно бедствие порази жилището, обзавеждането, вещите и възстановяването им изисква значителни суми

Обект на застраховката е

Вашето недвижимо и движимо имущество – обзавеждане, бяла и черна техника

Покрити рискове:

пожар, природни бедствия, земетресение, експлозия, късо съединение, ВиК авария, кражба, гражданска отговорност към трети лица, загуба на доход от наем и др.

Застраховката се сключва с покритие за територията на България

Със застраховка Имущество гарантирате сигурността на Вашия дом, както и възстановяване на разходи, свързани с щети на електронно оборудване. Когато имуществото е ипотекирано, полицата се сключва в полза на банката-кредитор

За да сключите застраховка Имущество

При пътуване, почивка, спорт

Застраховка "Помощ при пътуване - медицински разноски" Ви осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт и лекарства, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя Ви в чужбина. Покриват се разноските за пълния обем от медицински услуги, наложени в резултат на злополука или внезапно заболяване

Покрити рискове:

 • Отмяна на полет
 • Загуба на багаж
 • Медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация
 • Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки
 • Спешно стоматологично лечение
 • Спешно евакуиране и спасителни операции
 • Правна помощ
 • Посещение на роднина по права линия в случай на хоспитализация на Застрахования
 • Репатриране на малолетни в случай на хоспитализация на Застрахования

За да сключите застраховка Помощ при пътуване в чужбина

Последни новини

 • Защитен Дом: 4.08.2017 г.

  ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специа...

 • Промоция на ЗАД Армеец: 10.12.2015 г.

  ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защ...

© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.