+359 2 806 59 01
Follow us:

Новини

Защитен Дом

  • 4.08.2017 г.

ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специална, по-ниска лятна цена с до 50% отстъпка в периода до 30 септември. Застраховката дава най-добрата възможност клиентите да защитят имуществото си от непредвидените събития като пожар, мълния, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, токов удар, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж и много други непредвидени опасности.  Осигурено е пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгр...

Прочети


Промоция на ЗАД Армеец

  • 10.12.2015 г.

ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защитено имущество" и "Защитена фамилия" за периода от 01.11.2015 г. до 29.02.2016 г., като се въвежда допълнителна отстъпка в размер на 20%.

Прочети


Промоция на ЗАД "ОЗК - Застраховане"

  • 10.12.2015 г.

ЗАД "ОЗК - Застраховане" стартира Кампания "Коледна топлина", за срок от 01.12.2015 г. до 31.01.2016 г. по застраховки "Достъпна сигурност за дома" и Жилища и домашно имущество", като допълнителната отстъпка е в размер на 30% от тарифата.

Прочети


Промоция на ЗК Лев Инс АД

  • 10.12.2015 г.

ЗК  "Лев Инс" АД стартира  Коледна промоция по застраховка "Имущество" от 01.12.2015 г. до 29.02.2016 г.  Всеки клиент сключил полица през този период получава 2  /два/ месеца БОНУС към годишната си застраховка, т.е. плаща за 12 м. , а получава 14 м. застрахователна покритие.

Прочети


Нови продукти на ГРУПАМА

  • 8.09.2014 г.

Застрахователна компания ГРУПАМА пусна на пазара още застраховки в попълване
на продуктовото си портфолио. Това са„Отмяна на пътуване“ и „АвтоАсистанс“.
Застраховката „Отмяна на пътуване“ е насочена към защита интересите на клиентите от рискове, които могат да настъпят при предстоящо туристическо, бизнес или друг вид пътуване.
Застраховката е полезна в случаите, когато поради невъзможност (причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими случаи към момента на
сключване на застраховката)...

Прочети


© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.