1565 1531 1854 1438 1136 1548 1704 1032 1593 1244 1614 1874 1267 1415 1900 1379 1304 1674 1076 1891 1022 1561 1537 1585 1971 1709 1991 1528 1744 1213 1089 1108 1504 1553 1894 1793 1882 1644 1948 1549 1057 1502 1841 1306 1973 1227 1112 1457 1117 1196 1453 1928 1342 1754 1800 1206 1561 1905 1738 1985 1730 1774 1548 1459 1240 1677 1643 1027 1174 1274 1084 1831 1188 1045 1946 1638 1243 1518 1643 1456 1632 1575 1737 1260 1384 1886 1014 1113 1451 1130 1189 1072 1181 1222 1568 1706 1812 1474 1884 Застраховки - iCARD Insurance Broker
+359 2 806 59 01
Follow us:

Новини

Защитен Дом

  • 4.08.2017 г.

ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специална, по-ниска лятна цена с до 50% отстъпка в периода до 30 септември. Застраховката дава най-добрата възможност клиентите да защитят имуществото си от непредвидените събития като пожар, мълния, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, токов удар, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж и много други непредвидени опасности.  Осигурено е пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгр...

Прочети


Промоция на ЗАД Армеец

  • 10.12.2015 г.

ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защитено имущество" и "Защитена фамилия" за периода от 01.11.2015 г. до 29.02.2016 г., като се въвежда допълнителна отстъпка в размер на 20%.

Прочети


Промоция на ЗАД "ОЗК - Застраховане"

  • 10.12.2015 г.

ЗАД "ОЗК - Застраховане" стартира Кампания "Коледна топлина", за срок от 01.12.2015 г. до 31.01.2016 г. по застраховки "Достъпна сигурност за дома" и Жилища и домашно имущество", като допълнителната отстъпка е в размер на 30% от тарифата.

Прочети


Промоция на ЗК Лев Инс АД

  • 10.12.2015 г.

ЗК  "Лев Инс" АД стартира  Коледна промоция по застраховка "Имущество" от 01.12.2015 г. до 29.02.2016 г.  Всеки клиент сключил полица през този период получава 2  /два/ месеца БОНУС към годишната си застраховка, т.е. плаща за 12 м. , а получава 14 м. застрахователна покритие.

Прочети


Нови продукти на ГРУПАМА

  • 8.09.2014 г.

Застрахователна компания ГРУПАМА пусна на пазара още застраховки в попълване
на продуктовото си портфолио. Това са„Отмяна на пътуване“ и „АвтоАсистанс“.
Застраховката „Отмяна на пътуване“ е насочена към защита интересите на клиентите от рискове, които могат да настъпят при предстоящо туристическо, бизнес или друг вид пътуване.
Застраховката е полезна в случаите, когато поради невъзможност (причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими случаи към момента на
сключване на застраховката)...

Прочети


© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.