+359 2 806 59 01
Follow us:

Здравни застраховки

За Ваша информация

Можем ли да си позволим здравна застраховка? Лукс ли е или необходимост при положение, че Здравната каса предоставя лечение на всеки, дори и да не си е платил здравните вноски?

Здравните застраховки са правилния избор Вас и Вашето семейство, ако искате да имате удобен и незабавен достъп до здравни услуги в най-добрите болници и медицински центрове. С тях постигате

 • Възможност за избор на медицинско заведение и лекарски екип
 • Спестяване на време за диагностициране и лечение на заболявания
 • Лесен достъп до високоспециализирани изследвания
 • Възстановяване на направени разходи за медикаменти

Здравните застраховки са ефективен инструмент в социалната политика на всеки работодател, който иска да задържи и мотивира служителите си, да оптимизира разходите си, като ползва данъчни облекчения

Ползвайте нашия експертен опит, за да отговорим на всички Ваши въпроси и да намерим най-доброто решение в целия спектър на предлагани застраховки

Здравна застраховка с покритие в България

Сключването на договор за доброволно здравно осигуряване дава достъп на Вас и членовете на Вашето семейство до профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани от Вас лечебни заведения

 • Договорът се сключва за избран от Вас годишен лимит за стойността на медицинските услуги
 • Договорът се сключва индивидуално или за сметка на работодател
 • Ползват се данъчни преференции
 • Осигурява Ви избягване на всички недостатъци на държавната здравно-осигурителна система, но не отменя задължението за плащане на задължителните здравни осигуровки
 • Имате възможност за избор на отделни пакети или комбинация от тях:
  • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
  • Извънболнична медицинска помощ
  • Болнична медицинска помощ
  • Здравни грижи
  • Възстановяване на разходи за лекарства и помощни средства

Възползвайте се от специалните преференции за притежатели на кредитни карти iCARD

Свържете се с нас

Ако желаете да сключите здравна застраховка

Здравни застраховки с покритие в Европа и цял свят

Предлагаме на Вашето внимание условия по здравни застраховки с териториален обхват Европа и цял свят, с високи лимити на покрития – от 750 000 до над 2 000 000 евро, които гарантират първокласна здравна грижа в широка мрежа от лечебни заведения.

Premium

на Булстрад Живот в партньорство с Global Benefits Group

Здраве и ценност

на Уника

Чрез нас имате достъп до условията и покритията на здравните застраховки на Bupa International и други утвърдени в цял свят компании

Свържете се с нас

Ако желаете да сключите застраховка

Застраховка за критични заболявания Алианц Бест Докторс

Здравна застраховка Алианц Бест Докторс покрива диагностика и лечение на шест вида критични заболявания извън България

Покрити заболявания

 • Злокачествено новообразуваниe
 • Байпас на коронарната артерия
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Неврохирургия
 • Трансплантация на органи от живи донори
 • Трансплантация на костен мозък

Осигурени плащания и услуги

 • Покриване на разходите за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период
 • Лечение или хирургична намеса в 430 специализирани лечебни заведения в цял свят
 • Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания
 • Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница
 • Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят
 • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител
 • Покриване на разходите за репатриране на тленни останки на застрахования

Застраховката може да се сключи от всички лица на възраст от 0 до 65 години и може да бъде подновявана, докато застрахованото лице навърши 85 годишна възраст. Застрахованият не трябва да има заболявания от изброените, покрити по застраховката, които да са възникнали преди сключването й

Свържете се с нас

Ако желаете да сключите застраховка

Здравна застраховка за чужденци

Здравната застраховка за чужденци, пребиваващи на територията на Република България или преминаващи транзитно, е задължителна съгласно Закона за чужденците в Република България

 • Разходи за извънболнично лечение и болничен престой при спешни състояния – лимит на отговорност до 60 000 лв.
 • Разходи за транспортиране/репатриране – лимит на отговорност – до 10 000 лв.
 • Разходи за спешно дентално лечение – лимит на отговорност до 500 лв.
Свържете се с нас

Застраховката може да бъде надградена с покрития, които гарантират пълен достъп до здравна помощ с високо качество на територията на България

© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.