+359 2 806 59 01
Follow us:

Новини

Защитен Дом

  • 4.08.2017 г.
ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специална, по-ниска лятна цена с до 50% отстъпка в периода до 30 септември. Застраховката дава най-добрата възможност клиентите да защитят имуществото си от непредвидените събития като пожар, мълния, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, токов удар, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство, грабеж и много други непредвидени опасности.  Осигурено е пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгради, включително направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и други. За сключване на застраховка "Защитен дом" не се изисква първоначален оглед на дома, а при застраховане на вещите срещу "Кражба чрез взлом", "Кражба с техническо средство" и "Грабеж" до 15 000 лв. не е нужен предварителен опис.

Последни новини

  • Защитен Дом: 4.08.2017 г.

    ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специа...

  • Промоция на ЗАД Армеец: 10.12.2015 г.

    ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защ...

© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.